Ons intern reglement

 

 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor personen het lidmaatschap te weigeren zonder opgave van redenen.
 2. HS De Schuur werkt op basis van de programma's (gehoorzaamheid en agility) van de KKUSH.
 3. Een kandidaat-lid heeft recht op één gratis proefles alvorens zich in te schrijven.
 4. Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar de overgangsproeven en het brevet toe.
 5. Overgaan van de pups naar de A-klas gebeurt op basis van leeftijd van de pup, in overleg met de instructeur.
 6. Overgaan van A naar B en van B naar C wordt beslist na het slagen in de overgangsproef, afgenomen door de hoofdinstructeur samen met een collega-instructeur.
 7. Wanneer meerdere geleiders met dezelfde hond trainen, dient elke geleider de overgangsproeven af te leggen - gehoorzaamheid én agility - uitgezonderd bij gebrevetteerde honden
 8. De geleider die te laat in de les komt, of die vroeger wenst te vertrekken, meldt dit aan de instructeur.
 9. Loopse teefjes worden niet toegelaten op de hondenschool.
 10. Wij werken op een diervriendelijke manier. Prikbanden zijn dus verboden! Slaan en schoppen eveneens.
 11. De combinatie hond-geleider kan tijdens de les niet veranderd worden.
 12. Dronken personen worden niet toegelaten in de les.
 13. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verloren en/of achtergelaten voorwerpen.
 14. De minimumleeftijd van de geleider is twaalf jaar op voorwaarde dat de geleider de hond fysiek aankan. Dit wordt beoordeeld door de hoofdinstructeur.
 15. Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en volgt diens bevelen op.
 16. Geschillen tussen geleiders onderling of met instructeurs moeten na de les besproken worden, samen met iemand van het bestuur.
 17. Iedere geleider blijft, buiten de les, aansprakelijk voor de schade aangericht door de hond. Ieder lid moet een familiale verzekering afgesloten hebben.
 18. Kom tijdig naar de les zodat de hond zijn behoefte kan doen. Gebruik de voorziene plas- en poepplaatsen. Uitwerpselen worden onmiddellijk opgeruimd.
 19. Alle honden moeten ingeënt zijn. Bij inschrijving en hernieuwing van het lidgeld vragen wij om het gezondheidsboekje van de hond mee te brengen.
 20. Kinderen spelen NIET op de agilitytoestellen. De ruimte vóór de kantine mag gebruikt worden als speelterrein.
 21. Alle honden moeten altijd aangelijnd blijven, tenzij het anders gevraagd wordt door de instructeur. (ook in de kantine!) Het is verboden de honden met elkaar te laten spelen in de kantine.
 22. Onze kantinehouders bedienen je graag aan de toog en stellen het op prijs dat jullie het leeggoed terugbrengen naar de toog.
 23. De leden die voorstellen of suggesties hebben in verband met onze hondenclub kunnen die altijd schriftelijk of mondeling meedelen aan het bestuur. Activiteiten die niet goedgekeurd werden door het bestuur mogen niet doorgaan onder naam van De Schuur.
 24. Deelnemen aan de clubmatch kan enkel met de hond waarmee men ingeschreven is op de ledenlijst. Men neemt deel in de hoogste categorie waarvoor de hond gekwalificeerd is. Geleiders van de groep C bij GP en van de groep Gevorderden (agility) kunnen maximaal tweemaal (opeenvolgende jaren) deelnemen.
 25. Een wedstrijdspeler die speelt in naam van een andere HS kan geen lid worden maar wel 1x maal per maand een gasttraining volgen in De Schuur.
 26. Om clubkampioen te worden moet men minimum drie maanden lid zijn van de vereniging en regelmatig komen trainen.
 27. De clubkampioen is diegene die het meeste punten behaalt in de hoogste klasse waarin er les gegeven wordt in HS “DE SCHUUR” op voorwaarde dat er minimum twee deelnemers zijn. Is er maar één deelnemer, dan speelt hij wel op zijn/haar niveau maar hij/zij wordt gerangschikt volgens de behaalde punten.
 28. Vanaf tien deelnemers aan een wedstrijd (clubkampioenschap) kan/mag de groep gesplitst worden, waardoor het mogelijk wordt dat één geleider tweemaal meedingt (met verschillende honden).
 29. Het bestuur behoudt zich het recht voor het intern reglement te wijzigen of aan te passen. Het reglement zal in de kantine op een zichtbare plaats uitgehangen worden en is ook te vinden op de webpagina.
 30. Bij het betalen van hun lidmaatschapsbijdrage verbinden de leden er zich toe ons intern reglement na te leven.
 31. Lidmaatschapsbijdrage wordt nooit terugbetaald.

   

  Het bestuur.