De Europese privacywetgeving (GDPR)

 

De Europese privacywetgeving (GDPR) vereist dat alle beheerders van gegevens aan de personen wiens gegevens zij bewaren dit ter kennis brengen alsook de wijze waarop deze gegevens bewaard en beheerd worden. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij bewaren van onze leden. 

Algemene bepalingen

Hondenschool De Schuur VZW houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ze deelt uw bewaarde gegevens met de partijen hieronder voorzien en waarvoor er een wettelijke of reglementaire basis bestaat.

  1. KKUSH

HS De Schuur moet voor de KKUSH-administratie de gegevens van de leden (naam - adres - mail - geboortedatum - geboorteland - telefoonnummer - honden) voor een periode van 2 jaar bewaren

  1. Gemeente

HS De Schuur moet voor de gemeentelijke administratie de gegevens van de leden (naam - woonplaats) bewaren en overmaken in het kader van de gemeentelijke subsidies sportverenigingen

  1. Verzekering

HS De Schuur moet voor de verzekering van de activiteiten de gegevens van de leden (naam - adres - mail - geboortedatum - geboorteland - telefoonnummer - honden) bewaren en overmaken in het kader van de dekking ongevallen.

  1. Boekhouding

Alle persoonsgebonden informatie gekoppeld aan de boekhoudkundige bewijsstukken worden binnen de wettelijk opgelegde termijnen bewaard

  1. Interne administratie

HS De Schuur bewaart voor de interne organisatie (contacteren leden) en om aan bovenstaande vragen te voldoen de gegevens van de leden (naam - adres - mail - geboortedatum - geboorteland - telefoonnummer - honden)

Indien een persoon niet langer lid is van HS De Schuur worden zijn gegevens bijgehouden om te voldoen aan bovenstaande eisen. 
In geval van expliciete vraag om niet over de activiteiten van HS De Schuur ingelicht te blijven, zal het lid van de maillijsten geschrapt worden.

 

Uw rechten omtrent onze gegevensverstrekking

Omdat u ons gegevens verstrekt, heeft u ook een aantal rechten omtrent die gegevens. Zo heeft u het recht tot inzage van uw gegevens en u mag de gegevens steeds laten aanpassen. Indien u dit wenst, worden uw gegevens gewist maar dan stopt ook het lidmaatschap. U heeft het recht om bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens aan derden. U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken.

 

Bij vragen of klachten kan u terecht bij:

deschuur950@gmail.com

Hondenschool De Schuur
Gaverstraat 59
9160 Lokeren
KKUSH 0950

 

 

U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de De Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Het beheer en de beveiliging van uw gegevens

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd computerprogramma waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is.

Enkel de ledensecretaris en bestuursleden zijn in de mogelijkheid om zich hierop aan te melden.

Alle personen die kennis hebben van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan.

 

Namens het bestuur