Het gehoorzaamheid programma

Indeling en doel der groepen (klassen)

Loopse teven zijn NIET toegelaten in de les.

Elke hond, die de nodige inentingen heeft gekregen, wordt toegelaten.
Verder is de meest ruige bastaard even welkom als de mooiste tentoonstellingshond.
Het gaat hier duidelijk om de hond als sociaal wezen, wat ook zijn afkomst mag zijn.
Deze regel geldt voor alle groepen in onze hondenschool.
Afhankelijk van de leeftijd en de vorderingen die de hond maakt, doorloopt hij de verschillende hierna beschreven groepen.

Puppygroep

Het hoofddoel van deze groep is enerzijds het socialiseren van de honden onderling en anderzijds de relatie mens – hond optimaliseren.
De nieuwe geleiders wordt aangeleerd hoe ze hun pup of jonge hond optimaal kunnen begeleiden, door hen de lichaamstaal van hun hond te leren begrijpen.
Deze groep is de voorbereiding op groep A.

Puppies: (3 maand tot 6 maand) Sociale contacten met soortgenoten zijn van groot belang in deze periode. 

Groep A

In deze groep beginnen alle geleiders met een hond ouder dan 6 maand.
Er wordt in deze groep aandacht geschonken aan het correct volgen aan de leiband.
Ook de zit-, lig- en sta-oefeningen nemen een belangrijke plaats in.
Er wordt verder gewerkt aan het omgaan met andere honden en mensen.
Aandacht wordt besteed aan de oefeningen die de hond moet beheersen om in groep B te kunnen meedoen.

Groep B

Deze groep wordt ook de groep van de gevorderden genoemd.
Zij is toegankelijk voor alle honden die geslaagd zijn in het overgangsexamen van groep A.
Hier worden de oefeningen, aangeleerd in de groep A, verder uitgediept.
Ook worden er enkele nieuwe oefeningen ingelast, toegespitst op het vergroten van de afstand tussen hond en geleider en het verlengen van de duur van de oefening.
Dit is nodig als basis voor later in de groep C.

Groep C

voorbereiding brevet

Het brevet is een examen dat gekeurd wordt door officiële keurmeesters van de KKUSH Sectie 4B.
Deze proef dient niet noodzakelijk in eigen club te gebeuren maar kan in elke andere club.
Om aan deze proef te kunnen deelnemen, is de geleider automatisch in het bezit van een e-werkboekje van de KKUSH nadat hij deelgenomen heeft en geslaagd is voor de sociabiliteitstest.
Na het vervullen van de inschrijvingsformaliteiten en het betalen van het inschrijvingsgeld bij de betrokken club kan aan de proef worden deelgenomen.
Om te weten waar en wanneer deze proeven worden georganiseerd, kan de sportkalender worden geconsulteerd.
Deze sportkalender is door de KKUSH uitgegeven. Er ligt altijd een exemplaar van deze sportkalender in onze hondenschool.
Deze proef houdt onder meer in dat de hond correct volgt, met en zonder lijn.
De klassieke houdingen zoals zitten, liggen en staan moet hij onberispelijk uitvoeren.
Zelfs ergens alleen blijven liggen tot zijn baas terug bij hem/haar komt.
Terugsturen naar een vooraf bepaalde plaats moet kunnen uitgevoerd worden.
Een weggeworpen voorwerp terughalen vervolledigt de opgave.
De proeven voor het behalen van een brevet staan open voor alle honden.
De eigenaar moet wel lid zijn van een club, aangesloten bij de KKUSH.
Om het brevet te bekomen en daarmee over te gaan naar de wedstrijdklassen, moet de hond minstens 50% van de punten behalen op elke oefening en 60% op het totaal van de te behalen punten.
Bovendien mogen slechts 10 punten afgetrokken zijn voor “algemene houding".
Maximaal 2 mislukte oefeningen mogen één keer overgedaan worden. Indien de herkansing lukt, wordt slechts de helft van de punten op deze oefening toegekend.

Groep D

debutanten

Na het behalen van het brevet komt de hond automatisch in deze groep.
Daar worden de geleiders en honden verder onderricht en voorbereid op het spelen van wedstrijden waarvan er zo over het hele land een 70-tal per jaar gehouden worden.
Het debutantenprogramma is een wedstrijdprogramma dat overeenkomt met een correct gespeeld brevet met eventueel een zeer kleine variatie op bepaalde oefeningen.
Geleiders die met hun hond 10 maal 85 punten op 100 behalen, zijn vrij om het volgende sportjaar over te gaan naar programma I.
Eén keer deelgenomen aan programma I, kan men niet meer naar debutantenprogramma terugkeren.
Geleiders die met hun hond 10 maal 95 punten op 100 behalen, zijn verplicht om over te gaan naar programma I.
Indien deze 10 keer 95 punten behaald werden in eenzelfde sportjaar, is de geleider verplicht om over te gaan, pas na dat de wedstrijd voor de “beker van België (medio september) heeft plaatsgehad.
Wanneer echter deze 10 keer 95 punten over meerdere sportjaren werden bekomen, is de geleider verplicht om onmiddellijk nadat de tiende keer 95 punten (of meer) werden behaald, over te gaan naar programma I.

Programma I

In deze groep wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen nog verhoogd.
Wanneer 10 keer 90 punten op 100 werd behaald, is de geleider vrij over te gaan naar programma II.
Wanneer 10 keer 95 punten op 100 werd behaald, is de geleider verplicht om over te gaan naar programma II. (zie ook dezelfde richtlijnen als bij de debutanten)

Programma II

Dit is de hoogste groep die momenteel bestaat. Hier wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen nog verhoogd.
Het ter plaatse blijven met geleider uit het zicht, terugsturen / terugzenden naar de plaats, houdingen op alle soorten toestellen en mogelijke manieren, opzoeken en terugbrengen van een verloren voorwerp, terugbrengen van een vreemd voorwerp, enz.

Belangrijk : Elke vorm van geweld door de geleider wordt bestraft met uitsluiting. Dit is van toepassing voor alle klassen.