Hondenschool De Schuur
Terrein:
Gaverstraat 59
9160 Lokeren
KKUSH 950

 

Contact:

deschuur950@gmail.com

 

IBAN BE28-8600-1250-7120

BIC SPAABE22

facebook

 

KKUSH

 

Welkom

 

Lesuren

 

Klassen

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Reglement

 

Locatie

 

Overgangsproeven

 

Lesgevers

 

 

 

 

 

 

 

Externe Links

 

Agenda

 

Hoe lid worden

 

Agility

 

U kan ons contacteren via: Telefoon: 0470/27.37.90     Mail: deschuur950@gmail.com     Facebook: https://www.facebook.com/hondenschool.de.schuur/

 


De lessen (trainingen) worden hervat vanaf zaterdag 23 mei
zij het onder zeer strikte en beperkende voorwaarden.

Aan onze leden hebben we hierover een mail gestuurd.

Aan kandidaat leden vragen we een mail te sturen naar deschuur950@gmail.com

 

 


Met dank aan
onze sponsers
voor meer info click op
de sponser
of kijk bij
Externe Links


 

 

Beste hondenliefhebber,

In de eerste plaats heet ik jou en je hond, in naam van het bestuur, de lesgevers en alle medewerkers van hondenschool De Schuur te Lokeren hartelijk welkom op onze website.

Hondenschool De Schuur is aangesloten bij de Koninklijke Maatschappij Sint- Hubertus onder het nummer 950.

Samen met jou wil hondenschool De Schuur zijn uiterste best doen om van je hond een aangename én betrouwbare vriend te maken.

In hondenschool De Schuur wordt er hondentraining gegeven door ervaren en gemotiveerde instructeurs in de verschillende klassen. Jonge honden beginnen uiteraard in de puppy klas om dan, na verloop van tijd, over te gaan naar de hogere groepen.

Alle lesgevers en alle medewerkers die zich inzetten bij hondenschool De Schuur doen dit volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond.
Naast Gehoorzaamheid zijn er talloze andere disciplines die in hondenscholen  kunnen aangeleerd worden. Ik noem enkele van de meest voorkomende; Agility, Obedience, Fly-Ball, Bijt- of pakwerk, Waterwerk, Pakwerk enz.

Zonder afbreuk te willen doen aan de andere disciplines willen wij hier duidelijk stellen dat hondenschool De Schuur alleen lessen in gehoorzaamheid en Agility organiseert.

 
Heb je toch nog vragen of wens je meer info, kom dan gerust eens langs in de Gaverstraat. Je kan ons ook via mail contacteren.

 

De webmaster van hondenschool De Schuur

 

De Europese privacywetgeving (GDPR)

 

De Europese privacywetgeving (GDPR) vereist dat alle beheerders van gegevens aan de personen wiens gegevens zij bewaren dit ter kennis brengen alsook de wijze waarop deze gegevens bewaard en beheerd worden. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij bewaren. Alle desbetreffende documenten  en de webpagina's zullen aangepast worden zodoende dat iedereen op de hoogte is van de gevolgde procedures.

Algemene bepalingen

Hondenschool De Schuur VZW houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ze deelt uw bewaarde gegevens met de partijen hieronder voorzien en waarvoor er een wettelijke of reglementaire basis bestaat.

1. KKUSH

HS De Schuur moet voor de KKUSH-administratie de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - honden) voor een periode van 2 jaar bewaren

2. Gemeente

HS De Schuur moet voor de gemeentelijke administratie de gegevens van de leden (naam - woonplaats) bewaren en overmaken in het kader van de gemeentelijke subsidies sportverenigingen

3. Verzekering

HS De Schuur moet voor de verzekering van de activiteiten de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - honden) bewaren en overmaken in het kader van de dekking ongevallen.

4. Boekhouding

Alle persoonsgebonden informatie gekoppeld aan de boekhoudkundige bewijsstukken worden binnen de wettelijk opgelegde termijnen bewaard

5. Interne administratie

HS De Schuur bewaart voor de interne organisatie (contacteren leden) en om aan bovenstaande vragen te voldoen de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - e-mail - honden).

Indien een persoon stopt met lid te zijn van HS De Schuur worden zijn gegevens bijgehouden om te voldoen aan bovenstaande eisen. 
In geval van expliciete vraag om niet over de activiteiten van HS De Schuur ingelicht te blijven, zal het lid van de maillijsten geschrapt worden.

 

Uw rechten omtrent onze gegevensverstrekking

Omdat u ons gegevens verstrekt, heeft u ook een aantal rechten omtrent die gegevens. Zo heeft u het recht tot inzage van uw gegevens en u mag de gegevens steeds laten aanpassen. Indien u dit wenst, worden uw gegevens gewist. U heeft het recht om bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens aan derden. U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken.

 

Bij vragen of klachten kan u terecht bij:

deschuur950@gmail.com

Hondenschool De Schuur
Gaverstraat 59
9160 Lokeren
KKUSH 0950

 

 

U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommisie.

 

Het beheer en de beveiliging van uw gegevens

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd computerprogramma waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is.

Enkel de ledensecretaris en bestuursleden zijn in de mogelijkheid om zich hierop aan te melden.

Alle personen die kennis hebben van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan.

 

Namens het bestuur

De Ledensecretaris

Marc Konings

 

 

 

 

 

terrein

 

Copyright  © Marc Konings - Hondenschool De Schuur 2017 Info:mailto:deschuur950@gmail.com