schuur_middel.gif

Hondenschool De Schuur
Terrein:
Gaverstraat 59
9160 Lokeren
KKUSH 950

 

Contact:

deschuur950@gmail.com

 

IBAN BE28-8600-1250-7120

BIC SPAABE22

facebook

 

KKUSH

 

Welkom

 

Lesuren

 

Klassen

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Reglement

 

Locatie

 

Overgangsproeven

 

Lesgevers

 

 

 

 

 

 

 

Externe Links

 

Agenda

 

Hoe lid worden

 

Agility

 

 

 

 

 

Het huishoudelijk reglement

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om personen het lidmaatschap te weigeren zonder opgave van redenen.Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar de overgangsproeven en het brevet toe. Overgaan naar een andere groep wordt beslist na het afleggen van een proef, afgenomen door de hoofdinstructeur samen met een collega-instructeur.

Wanneer meerdere geleiders met dezelfde hond trainen, dienen ze allen de overgangsproeven af te leggen – gehoorzaamheid én agility - uitzondering bij gebrevetteerde honden.De geleider die te laat in de les komt, of die vroeger wenst te vertrekken, meldt dit aan de instructeur.

Loopse teven worden niet toegelaten op de hondenschool.Prikbanden zijn te allen tijde verboden! Slaan en stampen is eveneens verboden.De combinatie hond-geleider kan tijdens de les niet veranderd worden.Dronken of beschonken personen worden niet toegelaten in de les.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verloren en/of achtergelaten zaken en goederen.De minimum leeftijd van de geleiders is twaalf jaar. Uitzondering mogelijk na bespreking door de instructeurs/bestuur. Hoofdzaak is dat de geleider de hond meester blijft.Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en volgt diens bevelen.

Geschillen tussen geleiders onderling of met instructeurs moeten na de les besproken worden, indien mogelijk samen met iemand van het bestuur.Iedere geleider blijft, buiten de les, aansprakelijk voor de schade aangericht door de hond. Ieder lid moet een familiale verzekering onderschreven hebben.

Gebruik de voorziene plas- en poepplaatsen. Uitwerpselen dienen onmiddellijk opgeruimd.

Alle honden moeten ingeënt zijn.Kinderen spelen NIET op de agility-toestellen. De ruimte vóór de kantine mag gebruikt worden als speelterrein.Alle honden moeten altijd aangelijnd blijven, tenzij het anders gevraagd wordt door de instructeur.(ook in de kantine!)

De leden die voorstellen of suggesties hebben in verband met de club kunnen deze altijd schriftelijk of mondeling of via de website overmaken aan het bestuur.

In de kantine moet voldoende ruimte vrijgelaten worden zodat een vlotte bediening mogelijk is.Deelnemen aan de clubmatch kan enkel met de hond waarmee men ingeschreven is op de ledenlijst.Deelnemen aan de clubmatch gebeurt altijd in de hoogste categorie waarvoor de hond gekwalificeerd is.

Om clubkampioen te worden moet men minimum drie maanden lid zijn van de vereniging en regelmatig komen trainen. Diegenen die wedstrijden spelen kunnen enkel Clubkampioen worden indien ze effectief onder " De Schuur " spelen.

De clubkampioen is diegene die het meest punten behaalt in de hoogste klasse waarin er les gegeven wordt in HS “DE SCHUUR” met dien verstande dat er minimum twee deelnemers zijn. Is er maar één deelnemer, dan speelt hij wel op zijn/haar niveau maar hij/zij wordt gerangschikt volgens de behaalde punten.Vanaf tien deelnemers kan/mag de groep gesplitst worden, waardoor het mogelijk wordt dat één begeleider twee maal meedingt.

Het bestuur behoudt zich het recht de huishoudelijke reglementen ten allen tijde te wijzigen of aan te passen. Het reglement zal in de kantine op een zichtbare plaats uitgehangen worden.

Wedstrijdspelers dienen verplicht onder “De Schuur “ te spelen

Het bestuur.