schuur_middel.gif

Hondenschool De Schuur
Terrein:
Gaverstraat 59
9160 Lokeren
KKUSH 950

 

Contact:

deschuur950@gmail.com

 

IBAN BE28-8600-1250-7120

BIC SPAABE22

facebook

 

KKUSH

 

Welkom

 

Lesuren

 

Klassen

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Reglement

 

Locatie

 

Overgangsproeven

 

Lesgevers

 

 

 

 

 

 

 

Externe Links

 

Agenda

 

Hoe lid worden

 

Agility

 

 

 

De examens in het gehoorzaamheidsprogramma

Informatie over de overgangsexamens naar een hogere klas

Puppyklas naar groep A:

 

Puppies tot 6 maand : geen overgangsproef

 

 

 

Van groep A naar B:
( één woensdag en zaterdag per maand)

 

Volgen aan de lijn 15 p.
Blijven liggen tussen kegels op een afstand van 1 meter rond de hond gaan  15 p.
Houdingen (begin zit) lig - zit - staan – lig 15 p.
Voorstellen van de hond 10 p.
Apporteren (tijd 2 minuten) 15 p.
Aandachtoefening eerste keer 10 sec tweede keer 5 seconden 15 p.
Oproepen in voorzit 15 p.
Algemene houding 
Totaal 100 p
Om te slagen is 60% vereist, tenzij op iedere oefening de helft behaald wordt.
Er zijn twee herkansingen toegestaan voor de helft van de punten.

 

 

 

Van groep B naar groep C:
( één woensdag en zaterdag per maand)

 

Volgen aan de lijn (met richtingsverandering) 15 p.
Terugsturen naar de plaats 15 p.
Houdingen : Lig - zit – staan - Lig 15 p.
Blijven liggen (2 minuten)op een afstand van 5 meter 15 p.
Terugroepen in zit voor 15 p.
Apporteren 15 p.
Voorstellen van de hond 10 p.
Algemene Houding 
Totaal 100 p.
Om te slagen is 60/100 vereist,maar op iedere oefening moet de helft van de punten behaald worden.
Er zijn twee herkansingen toegestaan voor de helft van de punten

 

 

 

Examen tot het behalen van een brevet:
( zie kalender op KKUSH)

 

Volgen aan de lijn 15 p.
Volgen in vrijheid 15 p.
Terugsturen(oproepen 5 p terug 10 p) 15 p
Blijven liggen 10 p.
Oproepen (afstand 30 meter) 15 p.
Houdingen ( lig 2 - zit 2 - sta 3 - lig 3 ) 10 p.
Apporteren 15 p.
Voorstellen van de hond 5 p.
Algemene houding (er worden punten afgehouden v h totaal)
Totaal 100 p.
Om het brevet te verkrijgen moet de hond minstens 50 % van de punten behalen per oefening en 60 % op het totaal van de te behalen punten.
Hier mogen slechts 2 mislukte oefeningen overgedaan worden, en dit voor de helft van de punten.

Opgepast : loopse teven worden NIET toegelaten
(uitgezonderd bij wedstrijden met uitsluitend brevetproeven, in voorkomend geval en in de laatste groep.) !!! 

 

 

 

Debutanten:

 

Volgen aan de lijn 15 p.
Volgen in vrijheid 15 p.
Terugsturen(oproepen 5 p terug 10 p) 15 p
Blijven liggen 10 p.
Onderbreken 20 p.
Houdingen ( 2-4-4 ) 10 p.
Apporteren 15 p.
Algemene houding (er worden punten afgehouden v h totaal)
Totaal 100 p.
In tegenstelling tot het brevet zijn herkansingen in wedstrijden niet toegelaten. Loopse teven worden NIET toegelaten

 

De sociabiliteittest

Voorafgaandelijke informatie:

Alvorens te kunnen deelnemen aan een brevetproef ingericht door clubs- lid van de KKUSH dient elke hond het attest van sociaalgedrag te hebben verworven.

Algemeen:

Deze test staat open voor alle honden,die tenminste negen maanden oud zijn,met of zonder stamboom. De honden dienen wel geregistreerd zijn door tatoeage of chip. Alle geslaagde honden ontvangen een attest waarbij het behaalde resultaat het bewijs zal zijn van sociaal gedrag ten overstaan van mensen en andere honden op het ogenblik van de test. De geslaagde honden bekomen bovendien een stempel op hun stamboom. Het inschrijvingsgeld werd vastgelegd op 9 euro. Loopse teven kunnen deelnemen in de laatste groep "teven"

Jury:

Het aantal honden dat gekeurd kan worden door twee keurmeester is beperkt tot 36 per dag.(6uur aan 6honden per uur)
De jury is samengesteld uit twee keurmeesters die elk van een andere sectie deel uit maken.(1B,1C,1D,4B)

Doel van de test:

Het belangrijkste doel is te onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt ten overstaan van mens en dier en zich normaal gedraagt in het verkeer.

Beoordeling:

Positief: zelfbewust/zeker/opmerkzaam/temperamentvol/speels/onbevangen
Nog toelaatbaar: iets onstabiel/licht onzeker.
Negatief: niet onder controle/onzeker/angstig/bijterig/agressief en heeft uitsluiting tot gevolg.

Het is de geleider toegestaan de honden tussen de oefeningen te belonen door lichte aanraking met de hand.
De hond die niet geslaagd is mag na een periode van vier maanden een tweede test aanvragen.

Er worden geen punten toegekend enkel de kwalificatie GESLAAGD of NIET GESLAAGD.

Inhoud van de test.

A. Gedeelte uit te voeren op een terrein

1. Laten betasten en lezen van de chip of tatoeage.

2. Wandeling aan de leiband

a .Een weg van tenminste 25 m dient afgelegd te worden met een linkse en een rechtse hoek,waarna men door een groep van tenminste zes bewegende en pratende personen slalomt en stopt in het centrum van deze groep.

b. Daarna neemt de geleider met zijn aangelijnde hond plaats op 10 meter van de groep en wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 1 m. Op teken van de keurmeester gaat de groep uit elkaar.

c. De geleider plaatst de hond op 10 m van de groep en neemt plaats tussen de groep.Hierna roept hij de hond bij zich.De leiband kan worden aangelaten. 

3. Gedrag bij afwezigheid van de geleider.

De hond wordt door de geleider vastgelegd met een leiband van 3 m lengte en in een normale houding achtergelaten die door de geleider wordt bepaald. De geleider gaat uit het zicht gedurende 2 minuten. Gedurende deze periode wordt de hond voorbij gelopen op een afstand van 5 m door twee personen zonder hond en daarna door twee personen met hond. Deze oefening dient individueel uitgevoerd te worden door iedere deelnemer.


B. Gedeelte uit te voeren binnen een verkeersafhandeling op een openbare weg

De geleider wandelt met de hond aan de leiband van minstens 1 meter lang. Deze oefening wordt in groep uitgevoerd op de openbare weg.
Deze groep wordt tweemaal gekruist door twee personen zonder hond,een jogger,een fietser en een auto aan een snelheid van 40 km/uur op een afstand van 3 m.
Tot slot wordt de groep gesplitst waarna de twee groepen elkaar tweemaal zullen passeren hond aan hond. 

U kan een werkboekje rechtsreeks aanvragen via deze link en na inloggen op KKUSHDOGS

De voorwaarden tot deelname aan deze sociabiliteitsproef vindt U ook terug op de website van de KKUSH.

Na geslaagd te zijn voor de sociabiliteittest kan U tot en met de brevetproef gebruik maken van het e-werkboekje.

Voor verdere info kan U terecht in onze hondenschool.